Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Informace které obec poskytla žadatelům

Výroční zpráva

Informace které obec poskytla žadatelům

žádosti z roku 2019

ŽÁDOSTI Z ROKU 2017

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15.8.2017

  • Kopii dokumentu(smlouva o dílo), případně k nahlédnutí, vztahující se k dostavbě, rekonstrukci objektu Hruška č. 44 a taktéž sravební povolení vztahujicí se k uvedenému
  • Kopii dokumentu, na  základě kterého dokumentu bylo povoleno zhotoviteli stavebních prací na akci,, Oprava komunikace III/ 43321 Měrovice -Hruška,, umožněno čerpat pitnou vodu z vodovodního řádu obce Hruška a za jakých podmínek.
  • Vyřízeno dne 16.8.2017- starosta obce svolal osobní jednání s žadatelem.

Žádost F. Kross, s.r.o

odpověd-   106.pdf

Žádosti z roku 2016

  •  4x stejná žádost- přijaty dne 21.6.2016
  • Obsah žádosti: jméno, příjmení a výše platu nebo odměny jednotlivých zaměstnanců Obce
  • Hruška zaměstnaných na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody
  • o pracovní činnosti za období od 1.1.2015 dosud.
  • Vyřízeno dne: 7.7.2016  odesláním požadovaných informací žadatelům.

Žádosti z roku 2015,2014,2013,2012