Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O Hrušce > Historický vývoj

Historický vývoj

Obec se přípomíná již r. 1078, kdy náležela klášteru Hradisku.
A jak název Hruška vznikl ?
- Někteří dějepisci dosvědčují, ře se nazývala ,,Pupany" u hrušky. Název byl poněkud dlouhý a tak se vypustilo slovo Pupany a zůslala jen HRUŠKA.
Jiní zase tvrdí, že původní jméno byla Ružd´ka a tím se utvořila Hruška.

Naše obec je obec s dochovanou historickou urbanistickou strukturou středověkého založení s protáhlou návsí na vnějším obvodu vymezenou oválem záhumenních cest, doplněnou mladší domkařskou a chalupnickou zástavbou. Hodnota sídla se z památkového hlediska zakládá především na uniklátním souboru válkových staveb, pravděpodobně nejrozsáhlejším v olomouckém kraji.

uniklátním souboru válkových staveb

Pozornost zasluhuje i zbývající část historického stavebního fondu obce s řadou hodnotných, pro oblast Hané typických staveb, především domů se sýpkovym polopatrem z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století.
Zástavba naší obce je charakteristická řadovou zástavbou, případně volným řazením objektů podél silnic a ostatních místních komunikací. Starší obytná struktura je tvořena volně stojícími objekty "grunty" (zemědělské usedlosti a grunty s dvorním hospodářským traktem), které tvoří typiskou formu zastavění. Doplňkem déto urbanistické struktury je zástavba domkařskou strukturou v jižní a severní části obce. Původní zástavba "grunty" tvoří jasně vymezený návesní prostor podlouhlého tvaru s jesně definovaným centrálním prostorem.

Obecní úřad

Školní vyuka zde začala v r. 1778. Nejprve se vyučovalo v domcích. Škola byla později sice postavena, ale byla malá a nedostačující. Teprve v r. 1863 byla vybudována škola nová a stará byla prodána na domky.Dětí bývalo průměrně kolem 90. Od r. 1976 dojíždí děti do Základní školy do Němčic nad Hanou. Je jich 12.

Prostorovou dominantou místního významu je kostel sv. Jana Nepomuckého, který je situován v ploše sídelní zeleně v centru obce.Původně zde stála jen dřevěná zvonice, která r. 1812 byla nahrazena zděnou.V r. 1827 byla vystavěna věž a koupeny 2 nové zvony, varhany, lavice a pozlaceny oltáře.V roce 1851 byl kostel zasvěcen sv. Janu Nepomuckému
Obec má urbanisticky přesně vymezený centrální prostor - náves. V centru obce je situován dále obecní úřad, obchod, knihovna a zastávka hromadné dopravy.
 

Kostel

Obchod


Od roku 2004 má Hruška obecní symboly - znak a prapor. Tyto symboly byly předány předsedou Poslanecké zněmovny.

Znak