Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Poskytnuté informace > Poskytnuté informace v roce 2023

Poskytnuté informace v roce 2023

1)       Žádost ze dne 13.10.2023 - žádost v elektronické podobě

"Žádám tímto obecní úřad Hruška o informaci platů a odměn všech zaměstnanců obecního úřadu Hruška, brigádníků a pracovníků na dohodu za poslední tři měsíce.Podle zákona o poskytnutí informací č.106/1999 Sb. Také o výpisy výkazů práce za poslední tři měsíce všech zaměstnanců obecního úřadu Hruška, brigádníků a pracovníků na dohodu

 

           Odpověď - odpověď v elektronické podobě

Vážení,

Vaší stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "InfZ"), ze dne 31. 10. 2023, jsme vyřídili postupem podle § 16a odst. 5 InfZ tak, že Vám v zákonné lhůtě zasíláme požadované informace.

Obecní úřad obce Hruška vyplatil všem zaměstnancům obecního úřadu platy a odměny z dohod v souhrnné výši za měsíc červenec 138 513,00 Kč
(mínus 48 000.00 dotace na VPP), za měsíc srpen 143 021,00 Kč (mínus 48 000,00 dotace na VPP) za měsíc září 143 021,00 Kč (mínus 48 000.00
dotace na VPP). Z výkazů práce vyplývá, že 7 zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr odpracovali v souhrnu v měsíci červenci 333,5 hodin, 7 zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr odpracovali v souhrnu v měsíci srpnu 345 hodin, 9 zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr odpracovali v souhrnu v měsíci září 37 8hodin. Pracovní doba zaměstnanců obecního úřadu obce Hruška zaměstnaných v pracovním poměru činí 40 hodin týdně stanovených § 79 odst. 1 zákoníku."