Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, nařízení, zákony

Vyhlášky, nařízení, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Hruška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hruška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hruška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Hruška č. 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště

1.3.2004

Všechny Obecně závazné vyhlášky a Nařízení Obce Hruška, které už v roce 2020 neplatí, jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Název nařízení Účinnost
Nařízení Obce Hruška č.1/2015, Tržní řád 29.9.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech